รายงานสรุปผลโครงการ "สังคมดี๊ดี 2 นาทีง่ายๆ"

  • หมายเหตุ 
   - ข้อมูลนี้อัพเดทตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. 2560 จนถึงปัจจุปัน
   - ข้อมูลนี้เป็นของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การนำข้อมูลนี้ไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ ก่อน
  • 1. จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามในทุกพื้นที่

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 1. จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามในพื้นที่ "สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 1. จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามในพื้นที่ "สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 1. จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามในพื้นที่ "สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระนคร"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 1. จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามในพื้นที่ "สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 1. จำนวนผู้เข้าร่วมทำแบบสอบถามในพื้นที่ "กรมขนส่ง"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 1. ความพึงพอใจในการบริการโดยรวม

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 2. ความพึงพอใจในการบริการโดยรวมในทุกพื้นที่

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 3. ความพึงพอใจในการบริการโดยรวมในพื้นที่ "สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 4. ความพึงพอใจในการบริการโดยรวมในพื้นที่ "สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 5. ความพึงพอใจในการบริการโดยรวมในพื้นที่ "สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระนคร"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 6. ความพึงพอใจในการบริการโดยรวมในพื้นที่ "สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
  • 7. ความพึงพอใจในการบริการโดยรวมในพื้นที่ "กรมขนส่ง"

   กำลังโหลดแผนภูมิ
This is a report for "Easy Feedback" (Survey #3829894)